Osobní profil a vzdělání

Osobní profil, vzdělání, další kvalifikace

Jsem technicky vzdělaný specialista v oboru energetiky, který se během své téměř dvacetileté pracovní praxe (od roku 2001) věnuje nejrůznějším projektům v energetickém sektoru.

Vladimír Dvořák

Již během studia na technice v Brně mě tento sektor zaujal, proto jsem zvolil kombinaci studia silnoproudé energetiky (elektro fakulta) a strojního zařízení elektráren (strojní fakulta), kde jsem dokončil i postgraduální studium v oboru konstrukční a procesní inženýrství se zaměřením na jadernou energetiku.

Během své praxe jsem působil jako vědecký pracovník a zároveň jako pedagog na fakultě strojního inženýrství v Brně a dále jsem zastával nejrůznější pozice v inženýrských a poradenských společnostech (viz pracovní praxe), kde jsem řešil projekty (viz referenční projekty) v nejrůznějších sektorech energetiky a vždy s velkým podílem samostatné tvůrčí invence, kterou zmíněné projekty vyžadovaly.

Nyní je mým cílem zúročit nabyté zkušenosti a znalosti energetického sektoru pro poskytování odborných služeb klientům v tuzemsku i zahraničí, kterým poslouží k rozvoji jejich podnikání v energetickém sektoru (viz služby).

Hlavní dovednosti

 • Téměř 20 let zkušeností při řešení projektů v různých oblastech energetiky
 • Schopnost samostatné i týmové práce
 • Práce s IT systémy: Virtual Desktop, Remote server, Citrix, Ventyx Asset Suite, BoFit, visual basic for Excel, MS Power BI, MS Project
 • Práce v mezinárodních týmech při dodávce velkých investičních projektů
 • Práce v roli specialisty (tvorba koncepcí a řešení projektů) i projektového manažera (řízení projektových prací)
 • Zkušenosti s přípravou specialistů
 • Trénink v investičních inženýrských činnostech v přípravě a realizaci energetických zdrojů (Euroenergy, s.r.o)
 • Trénink v optimalizaci provozu elektráren v optimalizačním systému BoFit (ProCom GmbH)
 • Trénink v práci s Big Data - MS Power BI
 • Lekce anglického jazyka vedené rodilým mluvčím

Vzdělání

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství, postgraduální studium (Ph.D.)
Obor: Konstrukční a procesní inženýrství, specializace: Jaderná energetika

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství, magisterské studium (Ing.)
Obor: Tepelná a jaderná energetická zařízení, specializace: Jaderná energetika

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a informatiky, bakalářské studium (Bc.)
Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, specializace: Elektroenergetika

Další kvalifikace, ocenění           

 • Práce s IT systémy: Virtual Desktop, Remote server, Citrix, Ventyx Asset Suite, BoFit, visual basic for Excel, MS Power BI
 • Školení z optimalizace provozu energetických výroben v systému BoFit (ProCom GmbH (2016, 2017)
 • Školení ze systému MS Power BI (2017)
 • Kurzy anglického jazyka vedené rodilými mluvčími (2010 – 2013)
 • Ocenění za řízení projektu „Vypracování studie proveditelnosti nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany“ (Euroenergy, s.r.o, 2011)
 • Školení k výkonu investorsko-inženýrských činností v přípravě a realizaci energetických celků (Euroenergy, s.r.o, 2008 – 2009)
 • Ocenění diplomové práce „Využití odpadního tepla separátoru a přihříváku páry v režimu sníženého výkonu TG“ realizované pro JE Dukovany v soutěži Cena ČEZ, a.s. (2001)

Realizované projekty

 • 2019

  Nový jaderný blok v lokalitě Dukovany

  ČEZ, a.s.

 • 2018

  Analýza nákladových charakteristik zdrojů, vytvoření dashboardu údržby

  ČEZ, a.s.

 • 2018

  Návrh systému pro včasné varování před poruchou - Early Warning system

  ČEZ, a.s.

 • 2018

  Technická Due Diligence společnosti Slovenské elektrárne

  MVM ltd.

 • 2018

  Koncepce rozvoje zdrojů Pražské teplárenské soustavy

  Pražská teplárenská, a.s.

 • 2018

  Klasifikace a harmonizace master dat pro hmotný majetek, materiály,
  náhradní díly a služby

  Elektroprivreda Srbije