Referenční projekty

OBLASTTechnicko - ekonomické studie

Technicko-ekonomické studie

Nákladová analýza teplárny Otrokovice (Teplárna Otrokovice, a.s.)

 • Energetický bilance teplárny
 • Rozdělení nákladů na jednotlivé energetické komodity
 • Výpočet limitních cen
 • Citlivostní analýzy (palivo, osobní náklady, údržba)

Provozní režimy nového paroplynového zdroje v lokalitě Planá nad Lužnicí (AES Bohemia, s.r.o.)

 • Příprava technického modelu popisujícího paroplynovou technologii uvažovanou pro teplárnu AES Bohemia,
 • Výpočet provozních parametrů, podpora při ekonomickém hodnocení

Analýza slevy nákupu kotlů pro elektrárnu Prunéřov II (Škoda Praha Invest, s.r.o.)

 • Analýza smluvního zajištění projektu
 • Analýza technologického řešení projektů a cenové specifikace
 • Analýza technologických rozdílů v řešení ETU a EPR
 • Analýza cenové struktury ETU a EPR, návrh výše slevy

Analýza energetické bilance PKN Orlen (PKN Orlen)

 • Energetická bilance jednotlivých společností PKN Orlen (teplo a elektřina)
 • Analýza vazeb jednotlivých komodit za účelem stanovení volného výkonu pro energetický trading