Referenční projekty

OBLASTTechnická Due Diligence

Vypracování technického posouzení technologie pro potřeby potencionálního zájemce o koupi podílů v energetických společnostech. Posouzení stavu technologie, legislativních požadavků, dostupnosti paliva, smluvního zajištění vstupů a výstupů, OPEX, CAPEX, strategického výhledu.

Technická Due Diligence

  • Technická Due Diligence společnosti Dalkia (Valiance Infrastructure Management Company SA)
  • Technická Due Diligence společnosti Alpiq (PURS, a.s.)
  • Technická Due Diligence společnosti Slovenské elektrárne (MVM ltd.)