Referenční projekty

OBLASTStudie proveditelnosti

Návrh koncepčního řešení projektů. Řízení projektových prací. Expertní podpora vypracování. Účast na projektových týmech v rámci řešitelského týmu. Jednání s klientem.

Studie proveditelnosti

Teplárna Otrokovice - náhrada uhelného zdroje paroplynovým (EON)

 • Posouzení proveditelnosti zdroje z hlediska technického řešení, staveniště, dostupnosti paliva, smluvního zajištění, řízení projektu, dodavatelského systému, financování a ekonomiky
 • Analýza provozních parametrů současné technologie teplárny v návaznosti na technologii uvažovanou
 • Jednání se zpracovateli ostatních kapitol a klientem
 • Koordinace činností týmů během vypracování

Nový paroplynový zdroj Planá nad Lužnicí (AES Bohemia)

 • Spolupráce na kapitolách Technická část, Harmonogram, Dodavatelský systém Ekonomická analýza,
 • Analýza provozních parametrů teplárny,
 • Jednání se zpracovateli ostatních kapitol a klientem,
 • Koordinace činností, reporting stavu projektu, prezentace výsledků

Nový jaderný blok v lokalitě Dukovany (ČEZ, a.s.)

 • Řízení přípravy studie proveditelnosti nového jaderného bloku realizované v mezinárodním konsorciu
 • Posouzení proveditelnosti zdroje z hlediska technického řešení, staveniště, dostupnosti paliva, smluvního zajištění, řízení projektu, dodavatelského systému, financování a ekonomiky
 • Plánování aktivit a koordinace projektového týmu
 • Řízení vypracování kapitol studie
 • Účast na projektových týmech a jednáních s klientem

Nový jaderný blok v lokalitě Jaslovské Bohunice (JESS, a.s.)

 • Řízení přípravy studie proveditelnosti nového jaderného bloku realizované v mezinárodním konsorciu
 • Posouzení proveditelnosti zdroje z hlediska technického řešení, staveniště, dostupnosti paliva, smluvního zajištění, řízení projektu, dodavatelského systému, financování a ekonomiky
 • Plánování aktivit a koordinace projektového týmu
 • Řízení vypracování kapitol studie
 • Účast na projektových týmech