Referenční projekty

OBLASTProvoz a údržba

Realizace analytických projektů souvisejících s provozem a údržbou elektráren za účelem dokumentování provozních parametrů a řízení provozních a údržbových nákladů. Spojování zdrojů do virtuálních dispečinků. Návrh koncepce řešení projektů. Analýza registru zařízení (KKS kód). Příprava prostředí pro dokumentaci sledování provozních ukazatelů (Power BI).

Provoz a údržba

Analýza vlastní spotřeby elektrárny Skawina (ČEZ, a.s.)

 • Příprava analýzy vlastní spotřeby elektrárny a možností její optimalizace
 • Návrh metodiky vyhodnocování vlastní spotřeby
 • Výpočet zadaných provozních variant
 • Jednání s klientem, prezentace výsledků analýzy

Analýza vytvoření centrálního dispečinku (E.ON Trend, s.r.o)

 • Analýza skladby zdrojů a jejich charakteristik
 • Návrh technického a obchodního modelu
 • Ekonomická analýza
 • Návrh na změnu interních procesů

Analýza prostředí pro vytvoření  virtuálního bloku (Tedom)

 • Analýza technických charakteristik zdrojů
 • Analýza legislativního rámce včetně PpS
 • Rámcový časový plán přípravy a realizace
 • Ekonomické hodnocení

Analýza nákladových charakteristik zdrojů, vytvoření dashboardu údržby (ČEZ, a.s.)

 • Návrh koncepce řešení projektu, řízení prací
 • Provedení analýzy údržbových materiálů dodávaných externě (objem, náklady)
 • Provedení analýzy využívání funkčnosti Passportu ve vazbě na údržbové práce (technické parametry, kusovníky, vazby zařízení a projektových pozic, atd.) a doporučení postupu datové konsolidace
 • Provedení analýzy vazeb v registru zařízení pro datovou identifikaci jednotlivých fyzických zařízení v rámci lokality a mezi lokalitami navzájem
 • Vytvoření Dashboardu pro reporting zvolených datových položek spojené s řízením prací v systému Power BI (pracovní příkazy, materiál, výkaz hodin, náklady, atd.)

Návrh systému pro včasné varování před poruchou (Early Warning system)

 • Návrh koncepce řešení a řízení prací odborného analytického týmu
 • Offline analýza měřených dat daného stroje před datem události, v okolí data události a po ukončení události pomocí statistických metod
 • Návrh detekčních algoritmů poruch dle závěrů offline analýzy
 • Testování detekčních algoritmů