Referenční projekty

OBLASTInformační technologie

IT podpora energetických firem v oblasti provozu a údržby. Analýza business procesů, návrh koncepce podpory, příprava funkční specifikace IT podpory business procesů, spolupráce s týmem IT na řešení implementace, testování implementace.

Informační technologie

Zadávací dokumentace na systém pro optimalizaci provozu elektráren (ČEZ, a.s.)

 • Návrh struktury dokumentace
 • Řízení projektových týmů během vypracování dokumentace (business část)
 • Řízení workshopů
 • Vyhodnocování postupu prací na dokumentaci
 • Vypracování kapitol dokumentace
 • Řízení a vyhodnocování připomínkovacího procesu
 • Vypracování podmínek pro vyhodnocení dodávaného řešení

Datová konsolidace v systému Ventyx Asset Suite  (ČEZ, a.s.)

 • Analýza současného stavu dat v systému Ventyx AS 8
 • Analýza pracovních příkazů a žádanek na materiál za období 2010 - 2015 na vybrané elektrárně
 • Sestavení seznamu zařízení a jim odpovídajících materiálů
 • Identifikace 5 kritických zařízení (projektových pozic) včetně jejich pohonů
 • Validace a odsouhlasení vybraného seznamu kritických zařízení s PoZ
 • Sběr technických parametrů a sumarizace komponent k jednotlivým zařízením (náhradní díly)
 • Příprava dat a jejich import do AS 8

Návrh systému pro testování optimalizačního SW (ČEZ, a.s.)

 • Řízení prací
 • Analýza testovaného datového modelu pro optimalizační systém BoFiT
 • Analýza open issues vzniklých během implementace
 • Řízení zapracování open issues do modelu
 • Vypracování funkční specifikace pro testovací nástroj (VBA pro Excel)
 • Testování nástroje

Klasifikace a harmonizace master dat pro hmotný majetek, materiály, náhradní díly a služby (Elektroprivreda Srbije)

 • Benchmark klasifikačních systémů pro energetiku
 • Analýza as-is stavu použitých klasifikačních systémů pro zařízení, služby a materiály ve společnosti včetně jejich IT podpory (doly, elektrárny, distribuce)
 • Workshopy se zástupci klienta (on site)
 • Návrh variant pro to-be řešení (AKZ, KKS, RDS-PP), projednání variant s klientem
 • Rozpracování koncepce klasifikačních variant zvolených klientem
 • Datová konsolidace na úrovni skupin pro materiály a služby
 • Návrh klasifikačních systémů zařízení pro doly (úroveň technická a finanční)