Referenční projekty

OBLASTStrategie, koncepce (pro soukromé firmy i stát)

Příprava strategických a koncepčních dokumentů energetických firem (i státních) pro požadované časové období, analýzy vývoje parametrů energetického trhu a legislativy a následného dopadu na energetický sektor.

Strategie, koncepce

Koncepce rozvoje zdrojů Pražské teplárenské soustavy (Pražská teplárenská, a.s.)

 • Návrh koncepce projektu a řízení prací
 • Analýza legislativního prostředí, dostupnosti paliva, technologického potenciálu společnosti Pražská Teplárenská pro uvedené období
 • Návrh technologického řešení zdrojů pro zadané lokality s ohledem na omezení lokalit, dostupnou technologii, legislativu a čas

Potenciál zdrojové základny v oblasti elektroenergetiky (OTE, a.s.)

 • Sběr informací od provozovatelů spalovacích zdrojů
 • Vyhodnocení vývoje instalovaného výkonu a výroby zdrojů v závislosti na čase dle příslušných paragrafů směrnice 2010/75/EU
 • Návrh variant celkového vývoje výkonu a výroby v ČR dle předpokladů provozovatelů pro období 2012-2025

Strategie budoucího provozu (Plzeňská teplárenská, a.s.)

 • Stanovení obecných omezujících podmínek (legislativa, palivo, povolenky, povolovací proces)
 • Stanovení omezujících podmínek provozu a rozvoje zdroje PLTEP (legislativa, kontrakty, dodávky produktů, lokalita, územní plánování, vyvedení výkonu, atd)
 • Návrh variantního řešení
 • Posouzení variant z pohledu technického, investičního a časového
 • Ekonomická analýza

Potenciál zdrojové základny v oblasti elektroenergetiky (SEPS, a.s.)

 • Sběr informací od provozovatelů spalovacích zdrojů
 • Vyhodnocení vývoje instalovaného výkonu a výroby zdrojů v závislosti na čase dle příslušných paragrafů směrnice 2010/75/EU
 • Návrh variant celkového vývoje výkonu a výroby v SR dle předpokladů provozovatelů pro období 2012-2025