Nabízené služby

Přehled nabízených služeb

Pro své klienty nabízím inženýrské a analytické služby v energetickém sektoru v následujících oblastech:

Pedagogická činnost se zaměřením energetika

Výuka technologií a procesů v energetickém sektoru.

Návrh koncepcí energetických zdrojů

Koncepční řešení energetických zdrojů dle zadání zákazníka. Legislativní prostředí, technické řešení, harmonogram přípravy a realizace, řízení projektu, ekonomická analýza, vazby projektu (připojení k síti, dostupnost paliva).

Inženýrské činnosti v přípravě energetických zdrojů

Analýza technické, smluvní a veřejnoprávní dokumentace v přípravě energetických zdrojů pro financující ústavy. Návrh koncepčního řešení projektů. Jednání s veřejnoprávními institucemi.

Aplikace energetické legislativy

Aplikace legislativy související s přípravou, výstavbou a provozem energetických děl (stavební zákon, jaderný zákon, energetický zákon, BAT, atd.

Energetický trh

Pravidla trhu s elektřinou a plynem, energetický zákon.

Analýzy v provozu a údržbě energetických zdrojů s cílem jejich optimalizace

Analytické činnosti související s provozem a údržbou elektráren za účelem dokumentování provozních parametrů a řízení provozních a údržbových nákladů.

Dozor v realizaci energetických zdrojů (OZE) pro financující ústavy

Kontrola postupu realizace pro financující ústavy. Kontrola prací provedených na staveništi. Porovnání postupu prací s harmonogramem. Kontrola provedených prací a dodaného materiálu ve vztahu k fakturaci.

Koncepční návrhy řešení v energetice a jejich detailní rozpracování

Návrh koncepčního přístupu k řešení daného problému a jeho konzultace s klientem. Rozpracování schválené koncepce do detailních kroků řešení.

Řízení projektových prací, vedení projektového týmu

Plánování prací, řízení prací, supervize výsledků, reporting.

Technicko-ekonomické analýzy

Nákladové analýzy, provozní analýzy, energetické bilance, údržbové analýzy.

Technické due diligence

Vypracování technického posouzení technologie pro potřeby potencionálního zájemce o koupi podílů v energetických společnostech.

Analýzy business procesů energetických firem a jejich podpora IT aplikacemi

IT podpora energetických firem v oblasti provozu a údržby. Analýza business procesů, návrh koncepce podpory, příprava funkční specifikace IT podpory business procesů, spolupráce s týmem IT na řešení implementace.

Klasifikace zařízení, materiálů a služeb

Benchmark klasifikačních systémů pro energetiku. Analýza as-isstavu použitých klasifikačních systémů pro zařízení. Návrh variant pro to-be řešení (AKZ, KKS, RDS-PP), projednání variant s klientem.

A další dle požadavků klienta.