Referenční projekty

OBLASTKoncepce energetických zdrojů

Koncepční řešení energetických zdrojů (dosud uhelných) dle přání zákazníka. Legislativní prostředí, technické řešení, staveniště, harmonogram přípravy a realizace, řízení projektu, ekonomická analýza, vazby projektu (připojení k síti, dostupnost paliva, atd.).

Koncepce energetických zdrojů

Koncepce uhelného zdroje  v lokalitě Tenughat, Indie (Tenughat Vidyut Nigam ltd.)

 • Projednávání a připomínkování nabídek pro kotelní ostrovy pro uhelný zdroj s práškovým kotlem s dodavateli
 • Optimalizace technologie dle požadavků klienta
 • Úprava poptávkových specifikací pro kotelní ostrov

Koncepce uhelného zdroje  v lokalitě Alibagh, Indie (Patni Energy ltd.)

 • Návrh technologie pro elektrárnu 125 MW s fluidním kotlem
 • Příprava technické části pro nabídku zdroje
 • Projednání nabídky s konzultantem klienta (Indie, 2007)

Koncepce uhelného zdroje  v lokalitě Rio Turbio, Argentina (Ministerio de Planificación Federal)

 • Návrh technologického řešení pro elektrárnu 120 MW
 • Příprava technologické části nabídky kotelního a turbínového ostrova elektrárny s dodávkou tepla 120 MW včetně poptávkových specifikací

Koncepce nového uhelného zdroje v lokalitě Hrabák (Czech Coal, a.s.)

 • Řízení přípravy koncepční studie nového uhelného zdroje
 • Plánování aktivit a koordinace projektového týmu
 • Návrh koncepčního řešení projektu
 • Inženýrská podpora investora